Formáty

Výrobný program terakotových dlaždíc v tejto sekcii našej ponuky je natoľko široký, že uvádzame formáty a ich rozmery len rámcovo, konkrétny požadovaný rozmer a jeho dostupnosť vo vybranej kombinácii textúry a glazúry poskytneme na požiadanie.

Glazovaná keramika - formáty