Príklady

Všetky uvedené príklady sú realizácie z nášho sortimentu zellige (tj. nie ilustratívne príklady z internetu). Veríme, že aj medzi nimi nájdete inšpiráciu pre vaše projekty..