OBCHODNÉ PODMIENKY

Ďakujeme, že ste si pre svoj nový projekt vybrali pitoreska.sk. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme našim zákazníkom priniesli produkty čo najvyššej kvality a poskytli servis na najlepšej úrovni. Ak sa objaví nejaký problém, dúfame, že sa na nás obrátite. Pokúsime sa vyriešiť akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa našich produktov. Naše obchodné vzťahy sa riadia nasledujúcimi obchodnými podmienkami.

       I.  Všeobecné ustanovenia

      II.  Objednávka

     III.  Storno objednávky

    IV.   Cenové podmienky

     V.   Platobné podmienky

    VI.   Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

   VII.   Prevzatie a kontrola zásielky

  VIII.   Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

    IX.   Reklamačný poriadok

     X.   Záručné podmienky

    XI.   Ochrana osobných údajov

   XII.   Záverečné ustanovenia