PREDTÝM, NEŽ SI OBJEDNÁTE

Niekoľko užitočných rád a tipov na zváženie predtým, než si objednáte:

1. Pokiaľ objednávate cementové dlaždice, majte na pamäti, že ich hrúbka je medzi 16 a 22 mm (podľa výrobcu), s čím je potrebné vopred počítať, aby to nebránilo otváraniu dverí. Viac informácií nájdete v časti Inštalácia a údržba.

2. Dlažbu a obklady odporúčame objednávať asi s 10%-nou rezervou navyše, keďže treba počítať aj s odpadom.

3. Pred pokládkou najmä cementovej dlažby si určite prečítajte naše technické pokyny v časti Inštalácia a údržba. Cementové dlaždice sú porézne a potrebujú naimpregnovať pred špárovaním alebo pokládkou v exteriéri.

4. V niektorých prípadoch je určené minimálne množstvo, ktoré je možné objednať. Táto požiadavka je stanovená na základe požiadavky výrobcu. Prosíme o dodržanie uvedeného množstva.