Embosované dizajny

Embosované dizajny sú robené unikátnou technikou, používajúcou metódu prenosu tepla, na vypálenie a spojenie farebného náteru s telom dlaždice. Každá farba reaguje na tento proces odlišne a vytvára na dizajnovej embosovanej časti sebe vlastnú farbu, ktorá je odlišná pri každej základnej farbe na pozadí. Niektoré farby vykazujú vysoký kontrast medzi dvoma časťami, ako 2302 - nepriesvitná Antique White. Iné farby vykazujú iba veľmi nízky kontrast medzi oboma časťami, ako napríklad niektoré priesvitné farby, kde sú niektoré dizajny sotva viditeľné, v závislosti od dopadu svetla.

 

Príklady farieb dizajnovej časti - na priesvitných farbách

2201 2202 2203 2204 2205 2207
2208 2209 2210 2211 2212 2213
2214 2215        

 

Príklady farieb dizajnovej časti - na nepriesvitných farbách

2301 2302 2303 2304 2305 2306
2307 2308 2309 2310 2311 2312
2313 2314 2315 2415    

 

Embosované dizajny sú dostupné v nasledujúcich 6 skupinách a aj v mozaikovej veľkosti. Každý dizajn je nižšie zobrazený ako samostatný kus, aj ako projekcia s viacerými kusmi. Vyobrazenia sú v nepriesvitnej farbe 2302 - Antique White. Všetky dizajny sú dostupné v obidvoch textúrach: Vyhladené dreveným hladítkom a Glamour Vintage.

Veľkosti: 5x5, 7,5x7,5, 10x10, 15x15, 20x20, 30x30 cm
Mozaiková veľkosť: 5x5 cm (36 ks na sieťke, 32x32 cm)

GLAMOUR

Inšpirované sú dizajnami štýlov Art-Nouveau a Art-Deco zo začiatku 20. storočia. Skupina ponúka spolu 12 dizajnov, ktoré sú výsledkov dvoch rôznych štýlov aplikovaných na 6 dizajnov. Každý dizajn má "ľahkú" verziu, zobrazujúc iba obrysy, a "ťažkú" verziu, s tmavými alebo vyplnenými časťami, čo dodáva viac kontrastu rôznym častiam dizajnu.

 

PSYCHEDELIC

Inšpirované dizajnami z Psychedelickej éry a ďalšími štýlmi 60.-tych rokov 20. storočia. Skupina ponúka spolu 12 dizajnov, vrátane 2 dizajnov s "ľahkými" a "ťažkými" verziami.

 

FLORAL

Inšpirované dizajnami Katalánskeho-Modernistického štýlu z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia. Kolekcia má spolu 7 dizajnov, ktoré sú presnými replikami pôvodných dizajnov použitých v "Mosaic Hydraulic" - cementových dlaždiciach, ktoré sa v tom čase stali veľmi populárnymi, zvlášť v oblasti Barcelony.

 

ANDALUS

Inšpirované dizajnami Hispánsko-Maurského štýlu, z Andalúzskeho regiónu na juhu Španielska. Kolekcia ponúka spolu 10 dizajnov, vrátane dvoch okrajových a dvoch rohových.

 

TAJIK

Inšpirované sú dizajnami Tadžického regiónu v juho-západnej Ázii. V priebehu storočí bol tento štýl osvojený aj v mnohých regiónoch Východnej Európy, vrátane Ruska. Kolekcia ponúka spolu 6 dizajnov s veľmi zložitými a detajlnými vzormi.

 

LINEA

Inšpirované v Súčasných a Minimalistických štýloch, so skupinami jednotlivých, trojitých alebo mnohonásobných línií. Kolekcia ponúka spolu 8 dizajnov, ktoré sa dajú navzájom kombinovať a vytvárať početné vzory a kombinácie, či už horizontálne alebo vertikálne.