História

História cementovej dlažby

 

Podľa niektorých, pôvodná výrobná metóda cementových dlažieb bola vyvinutá v 18. storočí v Taliansku za použitia prírodných farieb zo žuly, mramorového prachu a cementu. Podľa iných, sa cementové dlaždice objavili na konci 19. storočia v južnom Francúzsku, v oblasti, kde sa začal vyrábať Portlandský cement. Boli považované za exkluzívne podlahové krytiny, ktoré zdobili paláce a významné úradne budovy. Neskoršie sa cementové dlaždice rozšírili ako kreatívne a trváce povrchy po celej Európe, a tiež do mnohých kolónií.

Možno ich nájsť v hoteloch, reštauráciách, obchodoch, meštianskych domoch, rôznych verejných priestoroch. Okolo 50.-tych rokov 20.storočia stratili na svojom význame a boli nahradené menej pracnými, ale aj menej pestrými, priemyselne vyrábanými podlahovinami. Na začiatku 21. storočia však priniesol trend a dopyt po autentických produktoch cementové dlaždice naspäť do módy.