Inštalácia a údržba

Pokládka zellige je jednoduchá, má však niekoľko špecifík, ktoré je vhodné dodržať.

 

 

Inštalácia zellige Inštalácia zellige Inštalácia zellige
1. Otvorte niekoľko krabíc a vyberajte / miešajte z nich dlaždice náhodne, kvôli rôznym farebným tónom. 2. Namočte dlaždice na 2 hodiny (voliteľné) a špongiou namočte stenu, aby sa znížila nasiakavosť materiálov a schnutie lepidla. 3. Stena má byť čistá a celkom vyrovnaná.
     
Inštalácia zellige Inštalácia zellige Inštalácia zellige
4. Štandardné lepidlo pre keramické obklady: jedna vrstva na stenu... 5. ...a druhá na zadnú stranu dlaždice. 6. Pokládajte dlaždice rukou, jednu po druhej...
     
Inštalácia zellige Inštalácia zellige Inštalácia zellige
7. ...bez škár alebo s veľmi tenkou škárou (klinovým oddeľovačom). 8. Režte zellige rezačom na dlaždice.. 9. alebo mokrým rezaním s diamantovým diskom.
     
Inštalácia zellige Inštalácia zellige Inštalácia zellige
10. Použite riedku cementovú škárovku (bielu alebo svetlošedú)... 11. ...a očistite dlaždice a spoje špongiou a suchou handrou čo najskôr. 12. Zellige umiestnené na lepiacom hárku – priehľadný lepiaci hárok je umiestnený na glazovanej strane dlaždice. Je to vhodné pre malé rozmery a komplexné vzory.

 

Dôležité:

  • Namočenie dlaždíc vo vode a steny špongiou na začiatku je vhodné pre zníženie nasiakavosti (optimálne schnutie lepidla).
  • Špáry majú byť v každom prípade veľmi malé (1 mm) alebo žiadne, aby vynikli subtílne farebné variácie. Odporúčaná je neutrálna farba špárovacej hmoty, biela alebo svetlo šedá.
  • Nie je potrebné sa príliš starať o dokonalú pravidelnosť a nadväzovanie škár, dôležitá je celková harmónia.
  • Pred škárovaním odporúčame navlhčiť povrch zellige, napr. špongiou, aby sa zabránilo škárovačke uchytiť v nepravidelnostiach povrchu.
  • Pri škárovaní je vhodnejšie postupovať po menších úsekoch, aby sa predišlo zaschnutiu a vytvoreniu tenkého závoja na povrchu, čo sa potom čistí ťažšie než pri bežných dlaždiciach.