NAVRHNITE SI VLASTNÉ DLAŽDICE!

POSTUP:

1. Z horného riadku vľavo (nad vzormi) si vyberte skupinu vzorov, o ktoré máte záujem.
2. Vyberte konkrétny vzor, ktorý chcete vyfarbiť. Posuvníkom vpravo pri vzoroch sa dostanete nižšie v galérii vzorov.
3. Ak viete číslo vzoru, môžete ho aj priamo vpísať do rámčeka "Choose a reference", ktorý je v ľavom hornom rohu nad vzormi a potvrdiť Enter-om.
4. Pri vyfarbovaní najprv vyberte farbu z palety v strede a potom ňou vyplňte príslušnú časť vzoru.
5. Vyfarbený vzor si môžete pozrieť v automatickom náhľade výberom z "Visualize in 3D"...
...alebo si môžete vytvoriť vlastný malý plán dlažby výberom „Create your floor“, aj z viacerých vzorov tak, že:
6. Klikaním na virtuálnu podlahu prenesiete vyfarbenú dlaždicu na jednotlivé polia.
7. Okrúhlou šípkou "Rotate the tile" môžete dlaždicu pred položením podľa potreby otočiť.
8. Môžete vybrať a vyfarbiť aj ďalšie vzory a kombinovať ich na virtuálnej podlahe. Predchádzajúce vzory sa ukladajú do riadku vpravo hore a môžete sa k nim vrátiť.
Vyfarbenú dlaždicu alebo 3D vizualizáciu podlahy si môžete uložiť.